Start her
Modul 1: Sikkerhetsstrategi
Modul 2: Sikker pålogging
Modul 3: Dine enheter
Modul 4: Sikker kommunikasjon
Modul 5: Sikker lagring og deling
Modul 6: ID-tyveri og nettsvindel
Modul 7: Oppsummering og vurdering

ID-tyveriforsikring: fordeler og ulemper

ID-tyveriforsikring
En ID-tyveriforsikring dekker dine økonomiske tap ved identitetstyveri

ID-tyveriforsikring også kalt identitetstyveriforsikring er en ny forsikringstype som forsikringsselskaper tilbyr. ID-tyveriforsikring dekker dine økonomiske tap som følge av et identitetstyveri og setter deg i kontakt med rådgivere med sikkerhetskompetanse. Her lærer du de ulike fordelene og ulempene med en ID-tyveriforsikring, og hvordan du går til anskaffelse av en slik forsikring.

Når personer nær deg stjeler din identitet

Identitetstyveri eller ID-tyveri er en situasjon hvor andre personer utgir seg for å være deg. Ofte er det tilfeldige personer på nettet som gjennom ulike kilder har fått tak i informasjon om deg. Dine kollegaer, venner eller dine nærmeste kan også bruke din BankID for å misbruke din identitet på nettet. Ofte skjer dette før eller under samlivsbrudd, og utføres ofte av personer med gjeldsproblemer. Det finnes i Norge mange eksempler hvor samlivsbrudd har oppstått som følge av identitetstyveri. Ofte dekker ikke ID-tyveriforsikringer identitetstyveri i nære relasjoner.

Eldre personer er særlig utsatt for identitetstyveri da trusselaktører spiller på tillit og overtaler disse ved å utgi seg for å være myndigheter og finansinstitusjoner.

Slik oppstår identitetstyveri

De fleste av oss er aktive på internett for underholdning og for å utføre ulike gjøremål hjemme og på arbeidsplassen. Mange av tjenestene du bruker på nettet forsyner mange brukere og tiltrekker seg derfor trusselaktører kjent som hackere. Når du oppretter nye kontoer og profiler øker risikoen for ID-tyveri, og et effektivt sikkerhetstiltak er derfor å minimere ditt digitale fotavtrykk.

Eksempelvis så går trusselaktører først etter bankens kunder for å få tilgang til bankkontoer enn bankens egne systemer. Det er enklere for trusselaktøren å manipulere og overtale kunden enn bankens sikkerhetssystemer som døgnovervåkes av spesialister innen informasjonssikkerhet. Tjenester på nettet blir hverdag utsatt for ulike former for cyberangrep og det er vanskelig å holde oversikt over hvilke tjenester du bruker og hvilke som lekker informasjon om deg.

Når sensitive informasjon om deg havner på avveie, enten i analog eller digital form, er du i risikosonen for å bli utsatt for identitetstyveri. Et identitetstyveri er en unik situasjon og varierer i størrelse og omfang. Noen identitetstyveri oppstår og stoppes raskt mens andre tar årevis å rydde opp i. Det kan i vanskelige tilfeller være aktuelt for offeret å søke om nytt navn og personnummer for å stoppe identitetstyveriet.

Eksempel på ID-tyveri

Her er et eksempel som beskriver et klassisk identitetstyveri:

Monica får en uventet telefon fra banken som forteller henne at hun får inn penger på konto. For at transaksjonen skal gå gjennom krever Trusselaktøren at Monica oppgir passordet sitt og engangskodene i BankID-appen. Monica er i tvil inntil Trusselaktøren oppgir hennes personnummer og kontonummer som brukes for å bygge opp tillit for å overtale henne til å oppgi passordet og engangskodene. Monica oppgir sine BankID-detaljer til innringeren og innen kort tid trekkes penger fra hennes konto. Noen dager senere får hun får mange uønskede brev i posten om at noen har brukt hennes identitet for å søke forbrukslån. Monica er blitt utsatt for ID-tyveri. Nå må hun få hjelp til å stoppe det pågående ID-tyveriet, samle bevis og rydde opp i forholdene rundt sin identitet.

Slik får du ID-tyveriforsikring

Mange forsikringselskaper i Norge tilbyr nå identitetstyveriforsikring. Har du eller et familiemedlem innboforsikring eller Mastercard er ofte ID-tyveriforsikring inkludert i disse produktene. Er du medlem av en fagforening kan foreningen din ha forhandlet seg frem til avtaler med fordeler som du kan dra nytte av. Eksempelvis har Tekna, en fagforening i Akademikerne, gode forsikringsavtaler med Gjensidige Forsikring. Tekna Innbo gir deg rabatt på standard innboforsikring og inkluderer også ID-tyveriforsikring. Eventuelt forhør deg med din arbeidsgiver om rabatter eller avtaler som inkluderer ID-tyveriforsikring.

ID-tyveriforsikring stopper ikke ID-tyveri

I motsetning til boligskader og uhell på reise er identitetstyveri et mer sammensatt og komplekst problem som ofte pågår over lang tid. Selv om en ID-tyveriforsikring er til god hjelp så stopper den ikke selve ID-tyveriet. Forsikringen gir deg tilgang til riktige ressurser og til rett tid som hjelper med å begrense skadene – det er til god hjelp i en allerede frustrerende situasjon. Du får sikkerhetsråd og økonomisk hjelp når tyveriet oppstår – flere øyne på situasjonen fører ofte til bedre beslutninger. Viktige råd og sikkerhetstiltak lærer du i dybden i dette innføringskurset og vil hjelpe deg å forhindre ID-tyveri. Så rådene du kan forvente fra en forsikringsrådgiver etter et ID-tyveri vil for deg være sikkerhetsprinsipper og tiltak du kanskje allerede kjenner til.

Vurder å gå til anskaffelse av en ID-tyveriforsikring, eller alternativ forsikring som inkluderer identitetstyveriforsikring, så kan du kvalifisere for økonomisk bistand ved ID-tyveri. Påse at du setter deg inn i forsikringsvilkårene slik at du vet hva forsikringen dekker og ikke dekker. Eksempelvis så dekkes ofte ikke ID-tyveri utført av nærstående.