Innføring i cybersikkerhet

Vil du lære hvordan du kan beskytte deg selv og bedriften din mot cyberangrep, hacking og ID-tyveri? Dette innføringskurset i digital sikkerhet gir deg praktisk erfaring og ferdigheter som du kan ta i bruk umiddelbart.

Kurset passer for ansatte i offentlig sektor og bedrifter, samt de som er interessert i samspillet mellom mennesker og teknologi. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta.

 • Interaktivt kurs som gir praktiske ferdigheter og kunnskap
 • Mulighet til å få et anerkjent kursbevis etter fullføring
 • Tilgang til kursmaterialet når det passer deg best, uavhengig av tid og sted
 • Personlig veiledning og støtte fra en erfaren kursinstruktør for å oppnå best mulig læringsresultater

Kursplan

Introduksjon

Modul 1: Sikkerhetsstrategi

 • Begreper og prinsipper
 • Trusselmodell og trusselbilde
 • Konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet
 • Zero Trust-modellen

Modul 2: Trusler og angrepsmetoder

Modul 3: Sikre enheter og kontoer

Modul 4: Datakommunikasjon

 • Datakommunikasjon
 • Sikker datakommunikasjon
 • Sikker e-post
 • Burnertelefon
 • VPN
 • Anonymitet på nett

Modul 5: Sikker lagring og deling

Modul 6: Hendelseshåndtering

 • Hendelseshåndtering
 • Digitale spor
 • Lover og retningslinjer
 • ID-tyveriforsikring

Modul 7: Blokkjede

Modul 8: Oppsummering og vurdering

Innføring i digital sikkerhet

Læringsmål

 • Økt bevissthet om konsekvensene av digitalisering og viktigheten av sikkerhetskultur
 • Identifisere og forstå viktige sikkerhetstrusler og trender i digital sikkerhet
 • Analyse av eget behov for digital sikkerhet og implementering av relevante tiltak
 • Beherske effektive metoder og verktøy for å sikre enheter og beskytte identitet
 • Utvikle og foreslå konkrete sikkerhetstiltak for å forbedre personlig og organisatorisk sikkerhet
 • Kompetanse i håndtering av digitale hendelser og krisesituasjoner for å minimere skade og risiko

Læringsmetode

 • Engasjerende undervisning med interaktive leksjoner og praktiske oppgaver som gir mulighet for aktiv læring og utforskning av konseptene
 • Systematisk dokumentering av utførte læringsaktiviteter og oppnådde læringsmål for å sikre kontinuerlig progresjon og forståelse
 • Bruk av formativ vurdering gjennom hele læringsprosessen for å identifisere styrker og områder for forbedring, samt summativ vurdering for å reflektere over egen læring og fremgang

Laget av spesialister

Dette nettkurset er utviklet av Mily, en norsk virksomhet med sikkerhetskonsulenter spesialisert innen cybersikkerhet og digital etterforskning. Vi tilbyr bistand og rådgivning før, under og etter cyberangrep, i tillegg til en beredskapstjeneste tilgjengelig 24 timer i døgnet. Vår erfaring og ekspertise sikrer en grundig og relevant opplæring som vil ruste deg godt mot digitale trusler.

© 2024 studert